Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Tô Thanh Tân, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Vĩnh Lợi (nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Lợi).

Theo UBKT Huyện ủy Vĩnh Lợi, với vai trò Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, làm chủ đầu tư sửa chữa 2 công trình (Nhà Văn hóa ấp Trung Hưng II và Thanh Hưng II), trong quá trình thực hiện, ông Tân buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để công trình sửa chữa không đúng theo dự toán.

Từ những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, ông Tân đã vi phạm điều 8, quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm điểm a, khoản 1, điều 17 và điểm d, khoản 1, điều 30 của quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Hải An